สินค้าที่เราภูมิใจ

แป้งข้าวเจ้าตราชวนชม เป็นผลิตภัณฑ์จาก ปลายข้าวขาวที่มีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน เหมาะสำหรับใช้
เป็นวัตถุดิบในอาหารประเภทต่างๆ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ

เรามีห้องปฏิบัติการทดลองเพื่อควบคุม และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนผลิต เพื่อมาตรฐาน และปลอดภัยสู่
ผู้บริโภค